Aalborg Havnefront

Studieture

Den 12. Nordisk Folkesundhedskonference byder på flere spændende studieture, der præsenterer forskellige vinkler på arbejdet med folkesundhed i såvel Aalborg Kommune, som på Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

* = studietur tilbydes også på engelsk

Torsdag eftermiddag - Tilbud om 10 studieture

 • Studietur 1: Sundheds- og Kvartershuset *

  Kom og få en guidet rundvisning og præsentation af Sundheds- og Kvartershuset, og mærk den synergi det giver, når (kommunens) sundhedsprofessionelle bor dør om dør. I Sundheds- og Kvartershuset søger man at understøtte en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel, eksempelvis er kommunale funktioner som sundhedspleje, hjemmesygepleje, sundhedsfremmende og forebyggende tilbud tænkt ind i huset, som også rummer praktiserende læger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle. Derudover tilbyder huset fritidsaktiviteter, undervisningslokaler, motionscenter, nærpoliti m.m.

  Tur tilbydes også på engelsk.

   Sundheds- og Kvartershuset

 • Studietur 2: Sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet – guidet tur i Aalborg Øst *

  Med henblik på at reducere den sociale ulighed i sundhed har Aalborg Kommune i en årrække gennemført sundhedsfremmeindsatser i udvalgte boligområder – herunder Aalborg Øst. Målgruppen for de sundhedsfremmende indsatser har ofte få sociale og økonomiske ressourcer foruden usunde vaner og høj sygelighed – derudover deltager de sjældent i kommunens almindelig sundhedstilbud og går sjældent til læge. Gennem borgerinddragelse og samarbejde med nærmiljøet er det lykkes at sætte fokus på sundhed i områderne, hjælpe borgerne til sundere livsstil samt at bygge bro til foreningslivet. På den guidede gåtur vises konkrete eksempler på arbejdet med sundhedsfremmende indsatser i Aalborg Øst.

  Tur tilbydes også på engelsk.

  Aalborg Øst

 • Studietur 3: Center for Mental Sundhed

  I Aalborg kommune satses der stort på at fremme den mentale sundhed, hvorfor der i 2015 blev oprettet Center for Mental Sundhed. Centeret rummer blandt andet tilbud til borgere med tegn på stress, tilbud til sårbare og frafaldstruede unge med tegn på stress på ungdomsuddannelserne og Kultur på Recept – Kulturvitaminer. Sidstnævnte er kulturelle tilbud, som eksempelvis fællessang, fælleslæsning og musik, til borgere sygemeldt med stress, angst eller depression. Kom og hør hvordan der arbejdes med fremme af den mentale sundhed i Center for Mental Sundhed.

  Center for Mental Sundhed

 • Studietur 4: Fremtidens Plejehjem – trivsel og teknologi

  Fremtidens Plejehjem åbnede i 2014. Det bygger på et koncept med tre grundpiller: sanselighed, bevægelse og inklusion. Plejehjemmet er indrettet med en række opholdsarealer, terrasser og temarum, hvor beboerne kan indgå i sociale fællesskaber og deltage i forskellige aktiviteter. I foyeren træder du ind i Center for Velfærdsteknologi, der i dagens anledning delvist er flyttet ind. Centeret giver viden og inspiration inden for de nyeste velfærdsteknologier, der kan understøtte borgerne i at leve et mere selvstændigt og sundt liv. Fremtidens Plejehjem har fokus på velfærd- og sundhedsteknologi til gavn for såvel beboere som medarbejdere, og er med til at sikre, at Aalborg kommune er godt rustet til at møde de fremtidige udfordringer i ældreplejen.

  Fremtidens Plejehjem

 • Studietur 5: Guidet tur langs havnefronten – Aalborgs forvandling fra industri til kultur- og vidensby *

  Gennem de sidste 25 år er næsten alle de centrale havneindustrier i Aalborg flyttet ud eller lukket ned, og havneområdet er omdannet til attraktive byområder med boliger, erhverv, kultur og rekreative byrum. Med havnearealet foran den centrale midtby fuldstændig omdannet, er der etableret en lang række byrum, pladser og parker med forskellige funktioner og udfoldelsesmuligheder. Kom med og opleve hvordan byggerier som Havnehuset, Utzon Centeret, Create – Aalborg Universitet, Musikkens Hus og ungdomsboliger er indpasset sammen med byrummene og de grønne arealer i Danmarks mest vellykkede havnefront.

  Tur tilbydes også på engelsk.

  Aalborg Havnefront

 • Studietur 6: Guidet cykeltur gennem byen med en præsentation af Vester Fjordpark

  Tag med på en dejlig cykeltur langs Aalborg Havnefront til den 17 ha store Vestre Fjordpark og hør om den igangsatte omdannelse. Aalborgs mere end 70 år gamle Friluftsbad er i løbet af 2016 både nytænkt og renoveret. Planen danner en ny samlende rekreativ ramme om det gamle, populære, men fragmenterede friluftsområde, der ligger tæt på Aalborgs midtby og Limfjorden. Områdets tema er vandrelaterede aktiviteter, og ud over en fornyelse af selve friluftsbadet indeholder projektet bl.a. opførelse af tre nye klubhuse til dykkerklub, vinterbaderklub, kajakklub samt en ny undervisningsbygning til kommunens naturvejledning om Limfjorden. Andre klubber, såsom beachvolley, beachhåndbold, triatlon- og vandpoloklubben, får også faciliteter i området. Området kan desuden dagligt benyttes af byens borgere til rekreative aktiviteter. Bygningerne bindes sammen af en landskabelig tagkonstruktion, der sammen med en ny strandpromenade danner fundamentet for en ny oplevelse af udsigten over vandet.

  Vester Fjordpark

 • Studietur 7: Guidet tur gennem Aalborg Festivals – Aalborg bobler over i august

  Kom med på en guidet tur og besøg nogle af de mange pladser og scener, der vil pryde fjerde udgave af Aalborg Festivals. I løbet af festivallen kan man opleve over 50 forskellige arrangementer, og omkring halvdelen er gratis. Festivallens vision er at vise, hvad byen formår, og at bringe det lokale og det internationale sammen i en gigantisk kulturfest, og vi kan godt love, at festen i år bliver stor, vild og imponerende.

  Programmet offentliggøres i løbet af foråret 2017.

  Aalborg Festival

 • AFLYST - Studietur 8: Besøg på sundhedsuddannelserne, University College Nordjylland *

  Studieturen er aflyst.

  Besøg University College Nordjylland og oplev bevægelseslaboratoriet. Under besøget får du desuden en præsentation af de uddannelsesmiljøer og uddannelsesfaglige områder, der uddanner til rehabilitering og folkesundhed indenfor det nære sundhedsvæsen. Turen inkluderer et besøg i uddannelsesklinikken, hvor du kan høre om interprofessionel læring og aktiviteter set i et folkesundhedsperspektiv, og om hvordan studerende på tværs af uddannelser arbejder sammen med fokus på sundhedsfremmende aktiviteter for forskellige grupper af borgere.

 • Studietur 9: Besøg på Aalborg Universitet *

  Få indblik i hvordan der på Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi arbejdes med forskning i folkesundhedsmæssige problemstillinger med relevans for den kommunale sektor. Projekt ALFA (Aldring og Fysisk Arbejde) undersøger betydningen af, den generelle forøgelse af pensionsalderen, som aktuelt sker i Danmark og mange andre lande. Mere præcist undersøges håndværkere, som efter pensionsreformen forventes at skulle blive på arbejdsmarkedet længere. Dette undersøges tværfagligt, dels gennem surveys kombineret med registerdata, dels ved fysisk tests af muskel- og lungefunktion hos en udvalgt stikprøve og dels ved kvalitative interview om håndværkernes egen opfattelse af alder og arbejde. Besøget vil indeholde præsentation af laboratoriet og undersøgelsesprogrammet, en diskussion af mulighederne med registerforskning og en mulig diskussion med forskerne.

  Tur tilbydes også på engelsk.

  Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

 • Studietur 10: SUND INFO – Aalborg Universitetshospital

  Kom og oplev hvordan Aalborg Universitetshospital prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse, og inkluderer det som en del af patientbehandlingen. Hospitalet har en særlig enhed, SUND INFO, som tilbyder livsstilsinterventioner til patienter målrettet specifikke KRAM-faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion). Der tilbydes desuden generel sundhedsfaglig information i et centralt beliggende lokale i forhallen på hospitalet. SUND INFO samarbejder med de kliniske specialer om at udvikle og forske i indsatser omkring KRAM til gavn for patienterne i det samlede behandlingsforløb. På den guidede tur vil du opleve konkrete eksempler på arbejdet med sundhedsfremme på hospitalet – eksempelvis den særlige trænings- og ernæringsindsats, der tilbydes patienter på de medicinske sengeafsnit.

  Antal deltagere 10-15 pr hold, turen kan gentages i alt 2 gange f.eks. kl. 16.00 og 17.00. Adressen er Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.

  SUND INFO - Aalborg Universitetshospital