Komplekse interventioner i folkesundhedsarbejdet – hvordan griber vi det an?

 

Arrangør: Dansk Selskab for Folkesundhed

Deltagere: Både medlemmer og ikke-medlemmer af DSFF er velkomne til at deltage i prækonferencen. Der er plads til 200 deltagere.

Tilmelding: Tilmelding foregår separat og skal ske til Dansk selskab for Folkesundhed på http://www.conferencemanager.dk/PNFK17

Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center

Tid: 22. august 2017 kl. 13:00-17:30

 

Effektive interventioner inden for sundhedsfremme og forebyggelse er ofte flerstrengede og skal tilpasses lokale behov og ønsker i miljøer, som har forskellige kulturer, normer og ressourcer. Det er i dette komplekse samspil, at folkesundhedsarbejdet skal planlægges, gennemføres og evalueres. Både kontrollerede studier inspireret af et mere traditionelt ”RCT” design og alternative tilgange, inspireret af sociologiske og humanistiske forskningstraditioner, bygger på validerede videnskabelige metoder og principper, som hver især har svagheder og styrker. Hvad karakteriserer dem, hvor er deres potentialer og begrænsninger, og hvordan kan der arbejdes med dem i et folkesundhedsperspektiv?

To plenumforedrag samt forskellige eksempler på konkrete komplekse interventioner danner udgangspunkt for diskussioner i de efterfølgende workshops. Målet er at give et bud på de fremtidige muligheder og udfordringer i folkesundhedsarbejdet.

Dansk Selskab for Folkesundheds formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Selskabets medlemmer er forskere, praktikere og beslutningstagere, der arbejder med eller interesserer sig for folkesundhed. 

www.danskselskabforfolkesundhed.dk