Organisering

Arbejdet med at planlægge og gennemføre den 12. Nordiske Folkesundhedskonference foregår i tæt samarbejde mellem de fem nordiske lande og Aalborg Kommune.

PROGRAMKOMITÉEN

Programkomitéens hovedopgave omfatter programmets faglige indhold og struktur.

Medlemmer af programkomitéen:

Jette Jul Bruun, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen (formand)
Hildegunn Brattvåg, Helsedirektoratet, Norge  
Markku Peltonen, Institutt for Helse og Velferd, Finland
Jenný Ingudóttir, Directorate of Health, Island
Elsa Rudsby Strandberg, Folkhalsomyndigheten, Sverige (fra februar 2016)
Viveca Hagmark, Folkhalsan, Finland
Astrid Blom, Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen
Mads Lind, Sundhedsstyrelsen
Rikke Primdahl, Sundhedsstyrelsen (koordinator og kontaktperson)
Pia Lindeskog, Folkhalsomyndigheten, Sverige (indtil oktober 2015)
Tone Torgersen, Helsedirektoratet, Norge (indtil august 2016)
Patrik Nylander, Folkhalsomyndigheten, Sverige (indtil februar 2016)

Vibeke Olesen, Chefkonsulent, Aalborg Kommune (formand for lokal organisationskomité – indtil juni 2015)
Mette Borup, Kommunikationskonsulent, Aalborg Kommune (formand for lokal organisationskomité – fra juni 2015)

LOKAL ORGANISATIONSKOMITÉ VED AALBORG KOMMUNE

Den lokale organisationskomités hovedopgaver omfatter konferencens sociale og kulturelle program.

Medlemmer i den lokale organisationskomité:

Vibeke Olesen, Chefkonsulent, Aalborg Kommune (formand indtil juni 2015)
Mette Borup, Kommunikationskonsulent, Aalborg Kommune (formand fra juni 2015)
Bente Graversen, Direktør, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
Jane Pedersen, Chefkonsulent, Region Nordjylland
Charlotte Overgaard, Lektor, Aalborg Universitet
Birgitte Kure, Uddannelseschef, UCN
Søren Thorst, Eventchef, Aalborg Kommune
Claus Rene Pedersen, Chefkonsulent, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
Anders Aaen Larsen, Journalist, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
Mads Lind, Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
Rikke Primdahl, Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
Ingeborg Mark Jacobsen, Fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

DANSK REFERENCEGRUPPE

Den danske referencegruppe bidrager til at kvalificere konferencens faglige indhold og praktiske gennemførelse.

Medlemmer af dansk referencegruppe:

 • Jette Jul Bruun, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen (formand)
 • Charlotte Iisager Petersen, Sekretariatschef, Sund By Netværket
 • Simon Rask, Chefkonsulent, Hjerteforeningen
 • Anne Lindhardt, Formand, Psykiatrifonden
 • Erik Linde, Specialkonsulent, Alkohol og Samfund
 • Svend Aage Madsen, Formand, Selskab for Mænds Sundhed
 • Kirsten Vinther-Jensen, Formand for planlægningsgruppen, Dansk Selskab for Folkesundhed
 • Rikke Krølner, Centerkoordinator, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed
 • Nina Brünes, Næstformand, Rådet for Socialt Udsatte
 • Bjarne Bruun Jensen, Professor, Center for Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center
 • Lisbeth Holm Olsen, Konsulent, Center for Forebyggelse i Praksis, Kommunernes Landsforening
 • Mette Lolk Hanak, Forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse
 • Marie Silbye-Hansen, Konsulent, Kommunernes Landsforening
 • Anne Brandt, Adm. Direktør, Lungeforeningen
 • Astrid Blom, Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen
 • Mads Lind, Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
 • Rikke Primdahl, Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen (koordinator og kontaktperson)

Sundhedsstyrelsen i Danmark har det overordnede ansvar og værtsskab for afholdelsen af den 12. Nordisk Folkesundhedskonference.