Chill på havnefronten.jpg

Folkesundhed i Aalborg

Aalborg Kommune har ambitioner om at være i front på sundhedsområdet, og visionen er at skabe de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, aktivt og sundt liv. Der er fokus på et bredt sundhedsbegreb, hvilket betyder, at både den fysiske sundhed og mentale sundhed samt borgernes generelle trivsel er i fokus.

 • Aalborg – en by, der inviterer til leg og bevægelse

   

  Aalborg har gennem de seneste 20 år gennemgået en transformation fra tung arbejder- og industriby til videns- og kulturby med et stort antal internationale studerende og nye innovative virksomheder. En forandring, der også afspejler sig i byens liv.

  Med Aalborg Kommunes sundhedspolitikker har fysisk sundhed, igennem de sidste 10 år, været en kerneværdi på den kommunale agenda - lige fra dagpleje og daginstitution over skoler og til aktivitetscentre og plejehjem. Derfor går Aalborg Kommunes sundhedspolitikker også hånd i hånd med byudviklingen, som har skabt rammer for en levende by i bevægelse.

  Havnefront og cykelbro

  Havnefronten spiller en helt central rolle i det liv, der leves og byens nye selvforståelse. Det er her, man mødes efter arbejde og studie – det er her, der leges, spilles og promeneres – kort sagt:
  Det er her, livet blir’ levet!

  Det er også havnefronten, der udgør centrum i det urbane byrum i det stort anlagte DGI-stævne, der løber af stablen i juni.

  På cyklen til hverdag – og på fridage

  I Aalborg vil vi rigtigt gerne gøre det attraktivt at bevæge sig fx ved at cykle til arbejde. Derfor bliver der lagt vægt på at udvikle byens cykelstier- og -faciliteter samt banestier og MTB ruter til den mere rekreative cyklisme.

  De seneste skud på cykelstammen er en ny cykellegebane for nye cyklister samt cykelbroen, der forbinder den nordlige del af Aalborg (Nørresundby) med den vestlige del af Aalborgs bymidte.

  Nye faciliteter ved fjorden

  I sommeren 2017 åbnede også byens nyeste rekreative friluftsområde – Vestre Fjordpark – et mekka for naturelskere og vandhunde. Stedet, som er et gammelt og elsket friluftsbad er nu renoveret for at kunne facilitere en lang række vandrelaterede idrætter såsom vandpolo, kajak, kajakpolo, vinterbadere, dykkerklub, naturvejledere osv osv. Og havnefrontens aktiviteter bliver således forlænget et langt stykke mod vest.

  Læs mere om mulighederne for motion og bevægelse på: www.aalborg.dk

 • Når Sundhedscentret ringer på døren

  Med mere end 60 ansatte og 20 tilbud er Aalborg Sundhedscenter i en klasse for sig. Centeret er placeret i det tidligere kraftværk - Nordkraft, der i dag er et kraftcenter for kultur, sundhed og fritid.

  Aalborg Sundhedscenter tilbyder en vifte af rehabiliterings- og forebyggelsestilbud. Tilbuddene er dels rettet mod borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme og dels mod borgere, der ønsker at ændre livsstil.

  Håndholdt sundhedsindsats i nærmiljøet

  Det som adskiller Aalborg Sundhedscenter fra andre er den massive proaktive indsats, som især skal medvirke til at reducere social ulighed i sundhed.

  Med seks satellitter geografisk spredt over hele kommunen, og med særlig fokus på områder med almennyttige boliger har de fleste borgere let adgang til sundhed.

  Rekruttering til tilbud foregår desuden ved et meget tæt samarbejde både imellem kommunale aktører, og det lokale forretnings- og foreningsliv, og ved direkte borgerkontakt hvor lokale sundhedsarbejdere går rundt i kvarteret og stemmer dørklokker for at få den personlige ansigt- til- ansigt kontakt, som i sidste ende kan flytte bjerge.

 • Aalborg GØR NOGET for en bedre mental sundhed

  Kommunerne kan se tilbage på 10 år med ansvar for sundhedsfremme- og forebyggelse. Fokus har primært været på KRAM-faktorerne – kost, røg, alkohol og motion. Men det har vist sig, at sund levevis ikke i sig selv er en garanti for at have det godt. Med 1.9 mio. sygedage på grund af angst, og 1.7 mio. på grund af depression, taler tallene sit tydelige sprog. Der er derfor et stort behov for, at kommunernes sundhedsindsats også rummer tilbud om mental sundhed. Dette er baggrund for, at Aalborg Kommune etablerede Center for Mental Sundhed, som tilbyder en bred vifte af tilbud i forhold til bedre mental sundhed.

  Åben og Rolig for unge og voksne

  Åben og Rolig er et tilbud til stressramte voksne og til unge på ungdomsuddannelserne med meditation, mindfulness og samtaler som de primære redskaber.

  Kulturvitaminer

  Kulturvitaminer er for de borgere, der allrede er sygemeldt med stress, angst eller depression. Det er et holdbaseret tilbud, hvor deltagere bliver introduceret til en lang række kulturoplevelser såsom litteraturoplæsning, kunst, klassisk musik, teater.

  Formålet er at give inspiration til, hvordan kulturoplevelser kan lindre symptomer og give en pause fra sygdommen og måske give et større mentalt overskud.

  ABC for Mental Sundhed – GØR NOGET

  ABC for Mental Sundhed handler om at sætte fokus på den mentale sundhed. Grundelementerne i ABC indsatsen handler om at give følelsen af at være aktiv, have følelsen af at høre til og have et formål med livet. Den Aalborgensiske oversættelse udmønter sig i en GØR Noget-kampagne, der løber af stablen i oktober 2017, som handler om at gøre borgerne opmærksomme på vigtigheden af at gøre noget for deres mentale sundhed.

  Som led i ABC-indsatsen tilbyder centret også borgerne adgang til Boblberg, en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan møde andre, som de kan dele fritid og interesser med.

 • Praksis, der bygger på den bedste viden

  For at sikre, at de kommunale sundhedsindsatser bygger på bedste viden, samarbejder Aalborg Kommune aktivt med forskere om at bidrage til, at der skabes ny brugbar og relevant viden.

  Som den eneste kommune i Danmark har Aalborg Kommune oprettet Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning med professor Tine Curtis som chef. Centret skal bygge bro imellem forskere fra Aalborg Universitet, UCN, Aalborg Universitetshospital og kommunale ledere og medarbejdere. Formålet er at skabe mere relevant og anvendelig viden samt at oversætte og formidle ny viden til praksis.

  Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning arbejder med en bred palette af indsatser for på den ene side at understøtte kommunens ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet. Samtidigt er det på den anden side også vigtigt at øge forskernes interesse for og kendskab til kommunens indsatser og behov for ny viden.

  Der arbejdes kontinuerligt med at skabe dialog mellem kommunens praksis og forskerne om rammerne for konkrete forskningsprojekter og deres gennemførelse samt om at formidle ny viden fx ved årlige konferencer for kommunalt ansatte.

  Nuværende forskningsprojekter:

  • Rammer på plejehjem for hverdagslivet for borgere med demens
   -En undersøgelse af implementering og den oplevede virkning af nyere tiltag på plejehjem rettet mod opfyldelse af kommunens demensstrategi.
  • TeleADL til borgere i eget hjem
   -Udvikling og afprøvning af databaseret beslutningsstøtteredskab til prædiktion af akutte episoder samt visitation i forbindelse med Træning-Før-Pleje.
  • Styrkelse af unges mentale sundhed i Skuret
   -Undersøgelse af, hvordan ungeindsatsen Skuret gennem en tværfaglig indsats bidrager til at styrke unges mentale sundhed.
  • Tidlig opsporing af sygdom hos ikke-synligt udsatte mænd
   Afdækning af målgruppens behov og forslag til, hvordan kommunen bedst tilretter tilbud i forhold til tidlig opsporing af sygdom.

  Se alle projekterne på: www.aalborg.dk/sundhedsforskning

Læs mere her:

Velkommen til Aalborg

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundhedscenter Aalborg